Ku, Chia-Wei
Core Facility Center
Title Technician
Name Ku, Chia-Wei
Email ku@tmu.edu.tw
Office Tel No. 2630
Job Content
1.300NMR
2.600NMR